سوموار 4 شوال المکرم 1439ھ | 18 جون 2018ء
Darsaal

"Kab" Raaj Karegi Khalq E Khuda By Dr Shahid Hasan Siddiqui

"Kab" Raaj Karegi Khalq E Khuda is an Urdu column title. "Kab" Raaj Karegi Khalq E Khuda Urdu column is written by famous Urdu columnist Dr Shahid Hasan Siddiqui. "Kab" Raaj Karegi Khalq E Khuda Urdu column was published on 13 June 2018.

Comments