Urdu Columns Published in Mashriq Newspaper

Jamhoriyat Ka Biyaniyad By Dr Hasan Askari Rizvi Jamhoriyat Ka Biyaniyad

Dr Hasan Askari Rizvi 12 April 2018

Bharat Muahida Se Pakistan Par Nazar Rakhna Chahta Hai By Dr Hasan Askari Rizvi Bharat Muahida Se Pakistan Par Nazar Rakhna Chahta Hai

Dr Hasan Askari Rizvi 17 February 2018

Read All Latest Urdu Columns Published in Mashriq Newspaper