Urdu Columns Published in Nawa-e-waqt Newspaper

Apna Qibla Durust  Karein Janab! By Tayyaba Zia Cheema Apna Qibla Durust Karein Janab!

Tayyaba Zia Cheema 27 February 2018

Apna Qibla Durust  Karein Janab! By Tayyaba Zia Cheema Apna Qibla Durust Karein Janab!

Tayyaba Zia Cheema 27 February 2018

Ahad Cheema Ki Giraftari, Turp Ki Bari Chaal By Nusrat Javed Ahad Cheema Ki Giraftari, Turp Ki Bari Chaal

Nusrat Javed 27 February 2018

Ahad Cheema Ki Giraftari, Turp Ki Bari Chaal By Nusrat Javed Ahad Cheema Ki Giraftari, Turp Ki Bari Chaal

Nusrat Javed 27 February 2018

Parlimani Nazam Main Hazbe Ikhtalaf Ki Zimadariyan By Arifa Subah Khan Parlimani Nazam Main Hazbe Ikhtalaf Ki Zimadariyan

Arifa Subah Khan 27 February 2018

Parlimani Nazam Main Hazbe Ikhtalaf Ki Zimadariyan By Arifa Subah Khan Parlimani Nazam Main Hazbe Ikhtalaf Ki Zimadariyan

Arifa Subah Khan 27 February 2018

Parlimani Nazam Main Hazbe Ikhtalaf Ki Zimadariyan By Arifa Subah Khan Parlimani Nazam Main Hazbe Ikhtalaf Ki Zimadariyan

Arifa Subah Khan 27 February 2018

Haram Ka Bharam By Matloob Warraich Haram Ka Bharam

Matloob Warraich 27 February 2018

Haram Ka Bharam By Matloob Warraich Haram Ka Bharam

Matloob Warraich 27 February 2018

Haram Ka Bharam By Matloob Warraich Haram Ka Bharam

Matloob Warraich 27 February 2018

Shahbaz Sharif Adliya Faislon Ko Mantay Hein, Unn Par Amal Bhi Karte Hein By Asad Ullah Ghalib Shahbaz Sharif Adliya Faislon Ko Mantay Hein, Unn Par Amal Bhi Karte Hein

Asad Ullah Ghalib 27 February 2018

Shahbaz Sharif Adliya Faislon Ko Mantay Hein, Unn Par Amal Bhi Karte Hein By Asad Ullah Ghalib Shahbaz Sharif Adliya Faislon Ko Mantay Hein, Unn Par Amal Bhi Karte Hein

Asad Ullah Ghalib 27 February 2018

Shahbaz Sharif Adliya Faislon Ko Mantay Hein, Unn Par Amal Bhi Karte Hein By Asad Ullah Ghalib Shahbaz Sharif Adliya Faislon Ko Mantay Hein, Unn Par Amal Bhi Karte Hein

Asad Ullah Ghalib 27 February 2018

FATF, Troops Diplomacy Aur Dr. Kessinger By Nusrat Javed FATF, Troops Diplomacy Aur Dr. Kessinger

Nusrat Javed 26 February 2018

FATF, Troops Diplomacy Aur Dr. Kessinger By Nusrat Javed FATF, Troops Diplomacy Aur Dr. Kessinger

Nusrat Javed 26 February 2018

FATF, Troops Diplomacy Aur Dr. Kessinger By Nusrat Javed FATF, Troops Diplomacy Aur Dr. Kessinger

Nusrat Javed 26 February 2018

Siyasat Aur Shayari Ke Darmiyan Aik Baat By Dr Ajmal Niazi Siyasat Aur Shayari Ke Darmiyan Aik Baat

Dr Ajmal Niazi 26 February 2018

Siyasat Aur Shayari Ke Darmiyan Aik Baat By Dr Ajmal Niazi Siyasat Aur Shayari Ke Darmiyan Aik Baat

Dr Ajmal Niazi 26 February 2018

Siyasat Aur Shayari Ke Darmiyan Aik Baat By Dr Ajmal Niazi Siyasat Aur Shayari Ke Darmiyan Aik Baat

Dr Ajmal Niazi 26 February 2018

Afghan Jihadiyon Baray Hamari Faash Galti By Asad Ullah Ghalib Afghan Jihadiyon Baray Hamari Faash Galti

Asad Ullah Ghalib 24 February 2018

Afghan Jihadiyon Baray Hamari Faash Galti By Asad Ullah Ghalib Afghan Jihadiyon Baray Hamari Faash Galti

Asad Ullah Ghalib 24 February 2018

Afghan Jihadiyon Baray Hamari Faash Galti By Asad Ullah Ghalib Afghan Jihadiyon Baray Hamari Faash Galti

Asad Ullah Ghalib 24 February 2018

Adliya Aur Aain Ki Rit By Qayyum Nizam Adliya Aur Aain Ki Rit

Qayyum Nizam 24 February 2018

Adliya Aur Aain Ki Rit By Qayyum Nizam Adliya Aur Aain Ki Rit

Qayyum Nizam 24 February 2018

Read All Latest Urdu Columns Published in Nawa-e-waqt Newspaper