Laufen Meaning In hindi

German Roman Hindi
laufen
 • kām karnā
 • kaṭhin kām
 • kām karnā
 • jālī kā kām
 • phuṭkar kām
 • bas-bay kā kām karnā
 • samudrī kārya
 • karnā
 • adhyayyan
 • asar karnā
 • ājīvikā
 • utranā
 • kaṭhin pariśram
 • kaṭhin pariśram karnā
 • kam karā kar lenā
 • kartavya
 • karm
 • karmaśālā
 • kalākṙti
 • kalākṙti
 • qārkhānā
 • kām
 • kām
 • kām
 • kām
 • kām
 • kām
 • kām
 • kām karnā
 • kām karnā
laufen
 • calānā
 • cālū
 • vimān uṛānā
 • kām karnā
 • calnā
 • zamīn par kām karnā
 • uṛān bharnā
 • dabānā
 • lagānā
 • lagānā
 • visphoṭ karānā
 • saṃcālit karnā
 • asar karnā
 • ऑpareśana karnā
 • kām karnā
 • kārya karnā
 • calnā
 • calnā
 • calānā
 • calānā
 • cālū karnā
 • cālū honā
 • prabhāv ḍālnā
 • śalyakriyā karnā
 • saṃcālit karnā
 • sainik kāryavāhī karnā
 • śalyakriyā karnā
laufen
 • cūnā
 • cūnā
 • chedā
 • darārā
 • peśāb karnā
 • būm̐d būm̐d girnā
 • rahasyodghāṭan
 • rahasyodghāṭit karnā
 • riskan
 • risāv
 • bāhar niklanā
 • prakaṭ honā
 • ched karnā
laufen
 • thapthap kar calnā
 • ānā
 • ke sāth calnā
 • calte rahanā
 • calnā
 • calnā
 • calnā
 • calnā
 • calnā
 • calne kā tarīkā
 • cāl
 • cāl
 • cāl
 • ṭahal
 • ṭahalnā
 • ṭahalānā
 • ṭhumkanā
 • thoṛī sair
 • dikhāī denā
 • dulkī cāl
 • dulkī cāl se calnā
 • dhīre dhīre calnā
 • nāpnā
 • paidal ānā
 • paidal kī dūrī
 • paidal calnā
 • paidal pār karnā
 • paidal yātrā karnā
 • paidal rāstā
 • praveś karnā
laufen
 • upasthiti
 • upasthitipaṃjī
 • karvaṭe badlate rahanā
 • golā
 • golā
 • jhūmte calnā
 • ḍagmagānā
 • ḍam ḍam kī āvāj
 • taraṃgit honā
 • tālikā
 • thān
 • dastāvej
 • nāmāvlī
 • piṇḍ
 • phirānā
 • barābar karnā
 • belnākār aujār
 • rol
 • rol
 • rol
 • rol
 • rol
 • rol
 • lapeṭnā
 • lapeṭnā
 • luṛhkanā
 • luṛhkānā
 • hāzirī
 • hāzirī lenā
laufen
 • karnā
 • honā
 • honā
 • honā
 • istamāl honā
 • utpann honā
 • utsāha
 • utsāhā
 • uplabdh honā
 • kām karnā
 • kharc honā
 • kharāb honā
 • go
 • goanā
 • calnā
 • calnā
 • calānā
 • jānā
 • dene kī icchā honā
 • padacyut honā
 • pahum̐canā
 • pūrṇata vibhājit honā
 • prāraṃb karnā
 • prāraṃbh karnā
 • phaṭnā
 • failnā
 • baṃd honā
laufen
 • haṛbaṛānā
 • calnā
 • haṛbaṛī
 • jaldī
 • jaldī
 • jaldī karnā
 • jaldī karnā
 • jaldī karānā
 • jaldī niklanā
 • jaldī meṃ karnā
 • jaldī karnā
 • jaldī karnā
 • jaldī karnā
 • jaldī karnā
 • jaldī karnā
 • lagātār jārī rakhnā
 • utsuk
 • khuśī-khuśī
 • jaldī karnā
 • jaldī karnā
 • jaldī karnā
 • jaldī karo
 • turant
 • vyast
 • śīghra
 • anicchuk
 • jaldī karnā
 • jaldī karo
 • jaldī meṃ nahīṃ
 • jaldī karnā
laufen
 • apne ūpar lenā
 • nuksān uṭhānā
laufen
 • honā
 • honā
 • abhivyakti
 • avsar
 • ānā
 • kām
 • kāryakram
 • ḍarśānā
 • darśānā
 • dikānā
 • dikhāī jānā
 • dikhāī paṛnā
 • dikhānā
 • dikhānā
 • dikhānā
 • dikhānā
 • dikhānā
 • dikhānā
 • dikhāvā
 • dikhāvā
 • dikhāvā
 • dṙśya
 • nāṭak
 • prakaṭ karnā
 • pradaerśan
 • pradarśan
 • pradarśan
 • pradarśan
 • pradarśan
laufen
 • uṛnā
 • kam honā
 • galnā
 • dhīre-dhīre ām̐khoṃ se ojhal honā
 • dhīre-dhīre ghul jānā
 • pighlanā
 • pighlanā
 • pighlanā
 • pighlanāanā
 • pighlānā
 • pighalnā
 • ghulnā
 • kramśa badlanā
 • galānā
 • gāyab honā
 • dhīre-dhīre lupt honā
 • pighlā denā
 • pighlānā
 • mum̐ha meṃ rām bagal meṃ churī
laufen
 • bhūre śikārī kuttoṃ kī res
 • karghe ke nāl ke ghūmne kā cakkardār mārg
 • ghuṛdauṛ mem̐ ghoṛe ko dauṛānā
 • jāti
 • tej dauṛ
 • dauṛ
 • dauṛ
 • dauṛ lagānā
 • dauṛ lagānā
 • dhāvan pratiyogitā mem̐ bhāg lenā
 • dhāvan pratiyogitā mem̐ bhāg lenā
 • prabal dhārā
 • bhāgnā
 • bhāgnā
 • res
 • santati niyantraṇ karnā
 • svād
 • kālī jāti kā
 • kul
 • cappū-nāv dauṛ
 • caukī dauṛ
 • jāti
 • ḍārbī
 • pratiyogitā
 • rile
 • vaṃś
 • varg
 • vāhan-dauṛ
 • slailam
 • aṃtim dauṛ
laufen
 • sīdhā
 • kām meṃ āne lāyak
 • kriyāśīl
 • dauṛ
 • paricālan
 • bahane vālā
 • lagātār
 • saṃcālan
 • dhoṛnā
 • eskeleṭer
 • dauṛte hue calā ānā
 • lambe samay tak calne vālā
 • saha-sāthī
 • cālū joṛ
 • kuch āśā
 • choṭī-moṭī marammat
 • aguā honā
 • cālu hālat meṃ
 • cal vivraṇ
 • thoṛī bhī āśā nahīṃ
 • bhagnā
 • samay bahut hī kam bacā hai
 • bhagnā
 • kī taraf lapkanā
laufen
 • ujeṛnā
 • uṭhānā
 • udhṛan
 • ausat śreṇī
 • kaudhnā
 • khapat
 • gati
 • galnā
 • ghumnā phirnā
 • calnā
 • calānā
 • calānā
 • cālū
 • chāpnā
 • jīnā
 • ḍālnā
 • ḍhalkānā
 • tak honā
 • taskarī karnā
 • tejī se phailānā
 • thoḍe samay ke liye jānā
 • dūrī
 • doṛānā
 • dauṛ
 • dauṛnā
 • dauṛnā
 • dauṛānā
 • daur
 • dravit karnā
laufen
 • bhāgnā
laufen
 • sāmājik sammilan jārī rakhnā
 • āge baḍhnā
 • gujranā
 • calnā
 • cālū honā
 • jārī rakhnā
 • bano mat
 • bāt baḍhānā
 • śuru honā
 • śurū karnā
 • calnā
 • pareśān karnā
 • inkār karnā
 • ke prati kam utsuktā dikhā honā
 • mukar jānā
 • par mukdamā calnā
 • baṛbaṛā honā
 • cale jāo
 • bahut hī vyast honā
 • adhik pasand ānā
 • bakvās band karo
 • śarāb se tobā karnā
 • raṃgarliyāṃ manānenā
 • jhagṛe par utārū honā
 • toṛ-phoṛ karte huenā
 • ākrāmak rūp le lenā
 • ghuṭne ṭeknā
 • raṃgarliyāṃ manānenā
 • se acchī tarha se peś ā karnā
 • ākrāmak rūp le lenā
laufen
 • taiyār honā
 • śart lagāyā honā
 • sahī honā
 • svīkār kiyā honā
 • jivit honā
 • badlā lenā
 • ādhārit honā
 • taṃg karnā
 • meṃ śāmil honā
 • meharbān honā
 • āśrit honā
 • khīṃcā jā honā
 • par dṙḍhniścayī honā
 • par bharosā karnā
 • baksue se kasā honā
 • lagbhag samāpt karnā
 • aprabhāvit rahanā
 • ke prati anucit honā
 • ghabṛāyā huā honā
 • jal rahā honā
 • jalan ho rahā honā
 • par khatranāk honā
 • par tulā honā
 • pasaṃd honā
 • pūrī tarha se sahī honā
 • prabhāv paṛnā
 • saṃbhog karne kī sthiti meṃ honā
 • se sakhtī se peś ānā
 • hastāṃtarit honā
 • ke lie durbhāgya honā
Laufen Meaning in English Laufen Meaning in Urdu Laufen Meaning in Arabic

You searched German word "Laufen" meaning in Hindi that is "काम करना". Laufen translation from German into Roman Urdu is kām karnā. Laufen meaning in Hindi has been searched 683 ( six hundred eighty three ) times till today 25/07/2021. Get translation of the word Laufen in Urdu and Roman Urdu. Learn how to speak Laufen Word in Hindi and German. You may also find the meaning of Word Laufen in German to Hindi, English, Urdu, Arabic, Spanish, French and other languages.

Your Comments/Thoughts ?