Balancearse Meaning In hindi

Spanish Roman Hindi
balancearse Verb
 • ausat
 • tarājū
 • tarājū
 • śeṣ paisā
 • ekrūptā
 • kām̐ṭā
 • tulārāśi
 • taulnā
 • niyaṃṭrit karnā
 • niścayātmak śakti
 • pūrtī karnā
 • pratibhār
 • bacat
 • barābar karnā
 • bākī
 • bākī
 • bākī rakam
 • śeṣ
 • śeṣ nikālnā
 • sam̐bhālnā
 • saṃtulan
 • saṃtulan
 • saṃtulan
 • saṃtulan
 • saṃtulnabhār
 • saṃtulit karnā
 • saṃtulit rakhnā
 • saṃtolak pahiyā
 • samtā
 • samtol
balancearse Verb
 • utrānā
 • jhaṭkā
 • baub kaṭ
 • sammān meṃ jhukānā
 • acānak satha par ānā
 • skīdār sāikil
 • pansāl
 • sāhul
 • baub vuḍvarḍ
 • ban gayā tumhārā kām
balancearse Verb
 • jhūlnā
 • jhūlā
 • jhumānā
 • jhulānā
 • jhulānā
 • jhūlā
 • dolan
 • niśānā banānā
 • parivartan
 • badlanā
 • badlanā
 • badlāv
 • mār
 • muṛkar niklanā
 • muṛnā
 • laṭkanā
 • lay
 • lay
 • laharānā
 • sarra se niklanā
 • pālnā
 • dolāymān darvājā
 • dolāymān paṃkh
 • dolan paṃkhī vāyuyān
 • zor-śor meṃ
 • zor-śor se calnā
 • jhumtī lay honā
 • paricit honā
 • turant sakrīya karnā
 • paricit honā
balancearse Verb
 • upar uṭhānā
 • karvaṭe badlate rahanā
 • ṭaus
 • ḍūbnā-utrānā
 • phekenā
 • sikkā uchālnā
 • hilānā
 • uchālnā
 • aniścittā
 • apūrvānumey sthiti
 • do vikalpoṃ ke bīc nirṇay karne kī kośiś karnā
 • sahī tukkā lagānā
 • galat tukkā lagānā
 • aprivartanīya nirṇay ke bāre meṃ tark denā
 • aprivartanīya nirṇay ke bāre meṃ tark denā
 • parvāha na karnā
 • sikkā uchālnā
 • jaldī se kar ḍālnā
 • pī ḍālnā
 • parvāha na karnā
 • parvāha na karnā
balancearse Verb
 • ḍagmagānā
 • laṛkhaṛānā
 • jhūmā-jhūmī
 • jhūmā-jhūmī khelnā
 • jhūmā-jhūmī
 • jhūmā-jhūmī khelnā
balancearse Verb
 • jhuknā
 • jhūlnā
 • prabhāvit karnā
 • lacak
 • śāsan
 • hilānā
 • hilānā
 • prabhutva honā
balancearse Verb
 • sikkā uchālnā
 • aniścittā
 • apūrvānumey sthiti
 • do vikalpoṃ ke bīc nirṇay karne kī kośiś karnā
balancearse Verb
 • karvaṭe badlate rahanā
Balancearse Meaning in English Balancearse Meaning in Urdu Balancearse Meaning in German

You searched Spanish word "Balancearse" meaning in Hindi that is "औसत". Balancearse translation from Spanish into Roman Urdu is ausat. Balancearse meaning in Hindi has been searched 896 ( eight hundred ninety six ) times till today 10/06/2023. Get translation of the word Balancearse in Urdu and Roman Urdu. Learn how to speak Balancearse Word in Hindi and Spanish. You may also find the meaning of Word Balancearse in Spanish to Hindi, English, Urdu, Arabic, French, German and other languages.

Your Comments/Thoughts ?