Surah An-Nisa - Ayat no - 68سورة النساء

Para / Chapter 4 - 5 - 6
Surah Name An-Nisa
Classification Medinan - Madani Surah
Ayat No. 68 - [4:68]
Surah No. 4
Download Click here to Download Surah An-Nisa Audio MP3
  • Surah An-Nisa - Ayat/Verse No. 68

وَّلَهَدَيۡنٰهُمۡ صِرٰطًا مُّسۡتَقِيۡمًا‏﴿۶۸﴾

Surah An-Nisa Ayat 68 in Urdu Translation

اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے﴿۶۸﴾

Surah An-Nisa Ayat 68 in English Translation

And should guide them unto a straight path.﴾68﴿

Your Comments/Thoughts ?

Browse Surah An-Nisa Ayat by Ayat - سورة النساء کی مزید آیات

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 1

سورة النساء آیت نمبر 1

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 2

سورة النساء آیت نمبر 2

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 3

سورة النساء آیت نمبر 3

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 4

سورة النساء آیت نمبر 4

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 5

سورة النساء آیت نمبر 5

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 6

سورة النساء آیت نمبر 6

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 7

سورة النساء آیت نمبر 7

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 8

سورة النساء آیت نمبر 8

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 9

سورة النساء آیت نمبر 9

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 10

سورة النساء آیت نمبر 10

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 11

سورة النساء آیت نمبر 11

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 12

سورة النساء آیت نمبر 12

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 13

سورة النساء آیت نمبر 13

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 14

سورة النساء آیت نمبر 14

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 15

سورة النساء آیت نمبر 15

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 16

سورة النساء آیت نمبر 16

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 17

سورة النساء آیت نمبر 17

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 18

سورة النساء آیت نمبر 18

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 19

سورة النساء آیت نمبر 19

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 20

سورة النساء آیت نمبر 20

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 21

سورة النساء آیت نمبر 21

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 22

سورة النساء آیت نمبر 22

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 23

سورة النساء آیت نمبر 23

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 24

سورة النساء آیت نمبر 24

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 25

سورة النساء آیت نمبر 25

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 26

سورة النساء آیت نمبر 26

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 27

سورة النساء آیت نمبر 27

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 28

سورة النساء آیت نمبر 28

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 29

سورة النساء آیت نمبر 29

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 30

سورة النساء آیت نمبر 30

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 31

سورة النساء آیت نمبر 31

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 32

سورة النساء آیت نمبر 32

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 33

سورة النساء آیت نمبر 33

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 34

سورة النساء آیت نمبر 34

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 35

سورة النساء آیت نمبر 35

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 36

سورة النساء آیت نمبر 36

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 37

سورة النساء آیت نمبر 37

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 38

سورة النساء آیت نمبر 38

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 39

سورة النساء آیت نمبر 39

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 40

سورة النساء آیت نمبر 40

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 41

سورة النساء آیت نمبر 41

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 42

سورة النساء آیت نمبر 42

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 43

سورة النساء آیت نمبر 43

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 44

سورة النساء آیت نمبر 44

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 45

سورة النساء آیت نمبر 45

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 46

سورة النساء آیت نمبر 46

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 47

سورة النساء آیت نمبر 47

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 48

سورة النساء آیت نمبر 48

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 49

سورة النساء آیت نمبر 49

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 50

سورة النساء آیت نمبر 50

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 51

سورة النساء آیت نمبر 51

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 52

سورة النساء آیت نمبر 52

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 53

سورة النساء آیت نمبر 53

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 54

سورة النساء آیت نمبر 54

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 55

سورة النساء آیت نمبر 55

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 56

سورة النساء آیت نمبر 56

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 57

سورة النساء آیت نمبر 57

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 58

سورة النساء آیت نمبر 58

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 59

سورة النساء آیت نمبر 59

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 60

سورة النساء آیت نمبر 60

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 61

سورة النساء آیت نمبر 61

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 62

سورة النساء آیت نمبر 62

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 63

سورة النساء آیت نمبر 63

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 64

سورة النساء آیت نمبر 64

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 65

سورة النساء آیت نمبر 65

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 66

سورة النساء آیت نمبر 66

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 67

سورة النساء آیت نمبر 67

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 68

سورة النساء آیت نمبر 68

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 69

سورة النساء آیت نمبر 69

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 70

سورة النساء آیت نمبر 70

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 71

سورة النساء آیت نمبر 71

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 72

سورة النساء آیت نمبر 72

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 73

سورة النساء آیت نمبر 73

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 74

سورة النساء آیت نمبر 74

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 75

سورة النساء آیت نمبر 75

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 76

سورة النساء آیت نمبر 76

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 77

سورة النساء آیت نمبر 77

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 78

سورة النساء آیت نمبر 78

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 79

سورة النساء آیت نمبر 79

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 80

سورة النساء آیت نمبر 80

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 81

سورة النساء آیت نمبر 81

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 82

سورة النساء آیت نمبر 82

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 83

سورة النساء آیت نمبر 83

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 84

سورة النساء آیت نمبر 84

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 85

سورة النساء آیت نمبر 85

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 86

سورة النساء آیت نمبر 86

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 87

سورة النساء آیت نمبر 87

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 88

سورة النساء آیت نمبر 88

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 89

سورة النساء آیت نمبر 89

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 90

سورة النساء آیت نمبر 90

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 91

سورة النساء آیت نمبر 91

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 92

سورة النساء آیت نمبر 92

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 93

سورة النساء آیت نمبر 93

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 94

سورة النساء آیت نمبر 94

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 95

سورة النساء آیت نمبر 95

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 96

سورة النساء آیت نمبر 96

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 97

سورة النساء آیت نمبر 97

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 98

سورة النساء آیت نمبر 98

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 99

سورة النساء آیت نمبر 99

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 100

سورة النساء آیت نمبر 100

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 101

سورة النساء آیت نمبر 101

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 102

سورة النساء آیت نمبر 102

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 103

سورة النساء آیت نمبر 103

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 104

سورة النساء آیت نمبر 104

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 105

سورة النساء آیت نمبر 105

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 106

سورة النساء آیت نمبر 106

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 107

سورة النساء آیت نمبر 107

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 108

سورة النساء آیت نمبر 108

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 109

سورة النساء آیت نمبر 109

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 110

سورة النساء آیت نمبر 110

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 111

سورة النساء آیت نمبر 111

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 112

سورة النساء آیت نمبر 112

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 113

سورة النساء آیت نمبر 113

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 114

سورة النساء آیت نمبر 114

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 115

سورة النساء آیت نمبر 115

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 116

سورة النساء آیت نمبر 116

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 117

سورة النساء آیت نمبر 117

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 118

سورة النساء آیت نمبر 118

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 119

سورة النساء آیت نمبر 119

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 120

سورة النساء آیت نمبر 120

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 121

سورة النساء آیت نمبر 121

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 122

سورة النساء آیت نمبر 122

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 123

سورة النساء آیت نمبر 123

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 124

سورة النساء آیت نمبر 124

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 125

سورة النساء آیت نمبر 125

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 126

سورة النساء آیت نمبر 126

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 127

سورة النساء آیت نمبر 127

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 128

سورة النساء آیت نمبر 128

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 129

سورة النساء آیت نمبر 129

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 130

سورة النساء آیت نمبر 130

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 131

سورة النساء آیت نمبر 131

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 132

سورة النساء آیت نمبر 132

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 133

سورة النساء آیت نمبر 133

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 134

سورة النساء آیت نمبر 134

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 135

سورة النساء آیت نمبر 135

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 136

سورة النساء آیت نمبر 136

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 137

سورة النساء آیت نمبر 137

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 138

سورة النساء آیت نمبر 138

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 139

سورة النساء آیت نمبر 139

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 140

سورة النساء آیت نمبر 140

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 141

سورة النساء آیت نمبر 141

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 142

سورة النساء آیت نمبر 142

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 143

سورة النساء آیت نمبر 143

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 144

سورة النساء آیت نمبر 144

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 145

سورة النساء آیت نمبر 145

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 146

سورة النساء آیت نمبر 146

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 147

سورة النساء آیت نمبر 147

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 148

سورة النساء آیت نمبر 148

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 149

سورة النساء آیت نمبر 149

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 150

سورة النساء آیت نمبر 150

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 151

سورة النساء آیت نمبر 151

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 152

سورة النساء آیت نمبر 152

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 153

سورة النساء آیت نمبر 153

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 154

سورة النساء آیت نمبر 154

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 155

سورة النساء آیت نمبر 155

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 156

سورة النساء آیت نمبر 156

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 157

سورة النساء آیت نمبر 157

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 158

سورة النساء آیت نمبر 158

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 159

سورة النساء آیت نمبر 159

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 160

سورة النساء آیت نمبر 160

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 161

سورة النساء آیت نمبر 161

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 162

سورة النساء آیت نمبر 162

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 163

سورة النساء آیت نمبر 163

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 164

سورة النساء آیت نمبر 164

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 165

سورة النساء آیت نمبر 165

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 166

سورة النساء آیت نمبر 166

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 167

سورة النساء آیت نمبر 167

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 168

سورة النساء آیت نمبر 168

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 169

سورة النساء آیت نمبر 169

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 170

سورة النساء آیت نمبر 170

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 171

سورة النساء آیت نمبر 171

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 172

سورة النساء آیت نمبر 172

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 173

سورة النساء آیت نمبر 173

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 174

سورة النساء آیت نمبر 174

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 175

سورة النساء آیت نمبر 175

سورة النساء Surah An-Nisa Ayat No 176

سورة النساء آیت نمبر 176

Read online Quran Surah no. 4 An-Nisa Ayat 68 (Verse) with Urdu Translation. You can find complete Surah An-Nisa (سورة النساء) Ayat wise so you select Ayat 68, recite it with urdu translation and English translation of Quran An-Nisa 4:68 as well. Darsaal.com provides complete Quran online with Urdu and English translation. The Surah An-Nisa Ayat 68 (Verse) is Recited by Shaikh Abd-ur Rahman As-Sudais & Shaikh Su'ood As-Shuraim, Urdu Translation by Moulana Fateh Muhammad Jalandari.