Ruhm Name Meaning

Name Ruhm
Meaning Kind, Merciful.
Origin Arabic
Gender Girl
Religion Muslim
Supportive Numbers 9, 5
Ruling Hours 3am To 5am
Lucky Days Friday, Saturday
Life Pursuit You Enjoy With The Thrilled In The Moments.
Auspicious Metal Bronze
Auspicious Color Blue, Green, White
Auspicious Stones Topaz
Alternate Stones Apache Tear, Aquamarine, Coral, Obsidian
رحمہ نام کا مطلب اردو میں پڑھیں

Ruhm is an Muslim girl name, meaning Kind, Merciful. and favorable numbers are 9, 5. The ruling hours for Ruhm are 3am To 5am while lucky days have been friday, saturday.

blue, green, white is the lucky colours for this name. bronze is the lucky metal for Ruhm. topaz is the lucky stone while alternative favorable stones are Ruhm lucky stones are topaz while alternative favorable stones are Apache Tear, Aquamarine, Coral, Obsidian.

Muslim Boys Name Starting with 'R'

Raashid Rafi' Riyasat Rashad Raadhii Rasa Ramazan Radi Raafi Ridhwan Raja Al Karim Rahd Rishaad Raqim Roozbeh Raad Rasheyd Rizvan Rahm Rukanah

Muslim Girls Name Starting with 'R'

Rasia Raushani Rashika Roudabeh Rehana Ra'isa Rajwaa Raameen Ramin Rahima Raqiah Rakhima Rumaysa Raqeebah Raashidah Rehemat Raani Rummanah Rushna Roohee

Your Comments/Thoughts ?