Waahid Name Meaning

Name Waahid
Meaning In Muslim Meaning Is Single; Exclusively; Unequaled
Origin Arabic
Gender Boy
Lucky Number 1
Religion Muslim
Supportive Numbers 2, 7, 9
Ruling Hours 7am To 9am
Lucky Days Tuesday, Thursday
Life Pursuit You Enjoy With The Thrilled In The Moments.
Ruling Planet Mars
Auspicious Metal Copper, Iron
Passion You Want To Lead The People, You Want To Be Their Leader.
Auspicious Color Red, Violet
Auspicious Stones Ruby
Alternate Stones Diamond
واحد نام کا مطلب اردو میں پڑھیں

Waahid is an Muslim boy name, meaning in muslim meaning is single; exclusively; unequaled. According to numerology, mars is the ruling planet for Waahid. 1 is the lucky number for Waahid and favorable numbers are 2, 7, 9. The ruling hours for Waahid are 7am To 9am while lucky days have been tuesday, thursday.

red, violet is the lucky colours for this name. copper, iron is the lucky metal for Waahid. ruby is the lucky stone while alternative favorable stones are Waahid lucky stones are ruby while alternative favorable stones are Diamond.

Muslim Boys Name Starting with 'W'

Wafiyy Wais Wasif Waheed Wa'iz Wasfi Wamaq Wakib Wasiqi Waqur Waqar Wail Wajahat Wafiq Wohayb Wahb Waliyuddeen Walid Waashif Wasat

Muslim Girls Name Starting with 'W'

Wala Wadha Warqah Wasmaa Wifaq Waqida Wid Waajida Waznah Waafa Wiqaa Wijdan Walidah Wahuj Waziya Wajeedah Wagma Walladah Waaddia Weejida

Your Comments/Thoughts ?