Wadida Name Meaning

Name Wadida
Meaning Loving,affectionate.
Origin Arabic
Gender Girl
Religion Muslim
Supportive Numbers 6, 15, 24
Ruling Hours 11am To 1pm
Lucky Days Friday, Saturday
Life Pursuit You Are Emotional And You Find Financial Security.
Auspicious Metal Silver
Auspicious Color Blue, Violet, Black
Auspicious Stones Bloodstone
Alternate Stones Amber, Coral, Rose Quartz, Turquoise
ودیدہ نام کا مطلب اردو میں پڑھیں

Wadida is an Muslim girl name, meaning loving,affectionate. and favorable numbers are 6, 15, 24. The ruling hours for Wadida are 11am To 1pm while lucky days have been friday, saturday.

blue, violet, black is the lucky colours for this name. silver is the lucky metal for Wadida. bloodstone is the lucky stone while alternative favorable stones are Wadida lucky stones are bloodstone while alternative favorable stones are Amber, Coral, Rose Quartz, Turquoise.

Muslim Boys Name Starting with 'W'

Wakdar Waqur Waafy Waheebullah Wa'ae Wahiduddin Waleed Wasat Walid Waliyudeen Waarith Waddood Waathiq Waahib Wehdan Waheed Wazab Wajahat Warshan Waqee

Muslim Girls Name Starting with 'W'

Woreesha Waniya Wajeehah Wisaal Wasimah Waheeda Wadha Walladah Wasfah Wallada Waafiyah Wajahah Warizah Wakeela Waahibah Waseefah Wafiqa Waahida Wasiqa Wadiyah

Your Comments/Thoughts ?