Waleeya Name Meaning

Name Waleeya
Meaning Supporter
Origin Arabic
Gender Girl
Religion Muslim
Supportive Numbers 1, 3, 7, 8, 9, 13, 17
Ruling Hours 3pm To 5pm
Lucky Days Friday, Saturday
Life Pursuit You Enjoy With The Thrilled In The Moments.
Auspicious Metal Copper
Auspicious Color White, Pink, Light Green
Auspicious Stones Topaz
Alternate Stones Amber, Coral, Rose Quartz, Turquoise
ولیہ نام کا مطلب اردو میں پڑھیں

Waleeya is an Muslim girl name, meaning supporter and favorable numbers are 1, 3, 7, 8, 9, 13, 17. The ruling hours for Waleeya are 3pm To 5pm while lucky days have been friday, saturday.

white, pink, light green is the lucky colours for this name. copper is the lucky metal for Waleeya. topaz is the lucky stone while alternative favorable stones are Waleeya lucky stones are topaz while alternative favorable stones are Amber, Coral, Rose Quartz, Turquoise.

Muslim Boys Name Starting with 'W'

Waaizh Wariq Wakeel Wasaq Waqas Waaqif Wajih Wahhaj Wissam Warid Wahiduzzaman Wajid Wakaalat Waase Wail Wahdan Waafy Waqar Waliy Udeen Wajdaan

Muslim Girls Name Starting with 'W'

Warqah Waseeme Waahibah Waajidah Waseema Wasilah Wardah Wasia Waseefah Waiya Wazhah Wasimah Waqidah Wasaya Wallada Wiam Weejida Waniya Waasilah Waafa

Your Comments/Thoughts ?