Baby Names With Origin hindi

hindi Baby names meaning in english and urdu with lucky number, religion, luky colors and lucky days.

NAME MEANING URDU
Aaarti worship اارتی
Aab shine اب
Aabavaanan reliable or responsible آباوانن
Aabha glow ابھا
Aabharan jewel ابھارن
Aabharana jewel آبہرانا
Aabhas the sense or feelings ابھاس
Aabhass awareness ابھاس
Aabhavannan light آبھاوانن
Aabheer Name of dynasty آبھیر
Aabher Name of dynasty آبھیر
Aabir fragrance عابر
Aacharappan proactive آچھاراپن
Aacharya teacher آچاریا
Aachman intake of a sip of water before pooja آچمان
Aadalarasan attraction ادالارسان
Aadalarasu king of dance ادالارسو
Aadarsh ideal آدرٰش
Aadarsha ideal آدارشا
Aadarshini idealistic آدارشینی
Aadavan sun اداون
Aaddhar foundation آدھر
Aadeep light آدیپ
Aadesh command; message آدیش
Aadhan be first آدھان
Aadhana being first ادھنا
Aadhar base; brilliant like the sun آدھار
Aadhav ruler آدھو
Aadhavan sun; brilliant like the sun; lord vishnu آدھاون
Aadhaya first power آدھایا
Aadhi Mulam one who is very first of everything آدھی مولم
Aadhikara lord shiva آدھیکارا
Aadhike Savan one who is ideal for others آدھیک ساون
Aadhilakshmi summer sun آدیلاکشمی
Aadhinarayanan the first god آدھی نریانن
Aadhira moon آدھیرا
Aadhirai a special star آدھیری
Aadhiseshan any one آدھیشوان
Aadhish king آدھش
Aadhishankar sri shankaracharya; founder of adwaitha philosophy آدھیشنکر
Aadhunik modern; new ادھنیک
Aadhya beginning; first power ادھیا
Aadhyaa goddess durga ادھیا
Aadi first; most important آدی
Aadidev the first god آدیدیو
Aadijay the first victory آدیجائے
Aadimoola supreme being آدمولا
Aadinath god; supreme ruler of the universe; the first god آدیناتھ
Aadipta bright آدیپتا
Aadir beginning آدر
Aadish intelligent آدش
Aadishree exalted عہدیشرے
Aadishwar aadishwar; bhagvan; first jain tirthankara آدیشور
Aadit peak ادت
Aadita begining ادیتا
Aaditey son of aditi ادیتے
Aaditeya son of aditi آدیتیا
Aadithya the sun آدتیہ
Aaditi beginning ادیتی
Aaditri godess lakshmi آدیتری
Aaditva the sun آدیتوا
Aaditya sun آدیتیا
Aadiv delicate ادو
Aadiyapadham one who is very active or quick آدیہفدام
Aadrika goddess; mountain آدریکا
Aadrita adorable آدریتا
Aadvay unique آدوے
Aadvika unique آدویکا
Aadya one who is always first and best; name of adisakthi; parvathi ادیا
Aaftab the sun آفتاب
Aagam coming; arrival آغام
Aaghnya born from fire; goddess lakshmi اغنیا
Aagman arrival آغمان
Aagney son of the fire god آغنی
Aagneya son of agni; son of the fire آغنیا
Aagyey unknown آغعے
Aahaladita bubbling with delight أحلاڈٹا
Aahan iron; sword آھان
Aahana first rays of the sun آھانا
Aaheli pure اہلی
Aahil prince آھہل
Aahir dazzling; brilliant آھیر
Aahish blessing of god آھیش
Aahlaad delight آہلاد
Aahlaadita bubbling with delight أهلادیتا
Aahlaadith joyous آلادتھ
Aahladita bubbling with delight أهلادیتا
Aahna exist آھینا
Aahnik prayer آھنیک
Aahuk god gift احک
Aahva beloved آھوا
Aahwaana invitation اہوانا
Aahwaanith one who has been invited; wanted اھوانیتہھ
Aaish god blessings آیش
Aakaanksha wish or desire آکانکشا
Aakaar shape آکار
Aakaash sky آکاش
Aakaksha desire آککشا
Aakanksh desire اکانش
Aakanksha desire آکانکشا