Kriegen Meaning In hindi

German Roman Hindi
kriegen
 • honā
 • aṛānī
 • ākarṣak
 • ākarṣak
 • ākarṣit karnā
 • āg pakṛanā
 • kaskar pakṛanā
 • kaॅc
 • kaॅc aॅṇd thro
 • kaॅc pakṛanā
 • khaṭkā
 • khaṭkā
 • kheṃcū jāl se machlī mārnā
 • galtī karte hue pakṛanā
 • giraftārī
 • geṃd loknā kā khel
 • calnā
 • curā lenā
 • chīnnā
 • jakaṛ lenā
 • jakaṛ lenāenā
 • jaṭil
 • jalnā
 • jān lenā
 • jīt lenā
 • joṛīdār
 • jhol
 • jhol
 • ḍhum̐ḍhanā
 • thām lenā
kriegen
 • kharāb honā
 • karnā
 • honā
 • honā
 • honā
 • aṭak jānā
 • āuṭ karnā
 • uksānā
 • utranā
 • uljhan meṃ ḍālnā
 • kamānā
 • kamānā
 • karvānā
 • karānā
 • kharidnā
 • kharidnā
 • khā lenā
 • gussā dilānā
 • gussā dilānā
 • gussā dilānā
 • ciḍhānā
 • choṛnā
 • janm denā
 • jānnā
 • jānā
 • jānā
 • jānā
 • jītnā
 • ḍālnā
 • taiyār karnā
kriegen
 • honā
 • jhapkī lenā
 • vṙttākārānā
 • honā
 • honā
 • honā
 • karavnā
 • kām karnā
 • khnā
 • jānnā
 • ḍālnā
 • dilnā
 • dhāraṇ kīye huye honā
 • pās honā
 • pās honā
 • pās honā
 • pās honā
 • pīnā
 • bādhya honā
 • milnā
 • rakhnā
 • saṃbhog karnā
 • saṃbhog karnā
 • hai
 • upyog karnā
 • saṃbhog karnā
 • pās honā
 • maithūn karnā
 • salāha karnā
kriegen
 • pheṃk denā
 • pheṃkanā
 • ugal denā
 • girā denā
 • geṃd pheṃkanā
 • chichlānā
 • jor se pheṃkanā
 • paṭkanā
 • pheṃkanā
 • phekenā
 • sikkā uchālnā
 • utārnā
 • ulṭī karnā
 • kholnā
 • gaḍhnā
 • girānā
 • gusse meṃ pheṃkanā
 • ghumānā
 • calānā
 • cāl calnā
 • choṛnā
 • jhukānā
 • ḍālnā
 • ḍālnā
 • de mārnā
 • dekhnā
 • denā
 • nikālnā
 • pachāṛnā
 • paṭak denā
kriegen
 • utranā
 • utranā
 • utārnā
 • utārnā
 • uddhān
 • kināre par utranā
 • kināre par lnā
 • kṙṣibhūmi
 • jagat
 • jamnā
 • jamnā
 • zamīn
 • zamīn
 • zamīn
 • zamīn
 • zamīn
 • zamīn par kām karnā
 • zamīn-jāydād
 • zamīnā
 • taṃg aṃtarīp
 • denā
 • deś
 • dhartīī
 • nimn bhūmi
 • pahm̐ucnā
 • pahm̐ucnā
 • pṙthvī
 • pnā
 • binā jutī bhūm
kriegen
 • prāpt karnā
 • milnā
 • milnā
 • uplabdh karnā
 • prāpt karnā
 • ham̐sī ke dvārā prāpt karnā
 • jaldī se lenā
 • pnā
 • laṛ kar prāpt karnā
 • hāsil karnā
 • pānā
 • pāyā jānā
 • praclit honā
 • prāpt karnā
 • prāpt karnā
 • prāpt karne ke lie karnā
 • lāgu honā
 • le lenā
 • lenā
 • haṛpanā
 • hathiyānā
 • hathiyānā
 • hāśil karnā
 • arjan karnā
 • uplabdh karnā
 • juṭānā
 • pānā
 • prāpt karnā
 • milnā
kriegen
 • ākasmik yaun sambandhit vyakti
 • ālocnā karnā
 • ikkāṭṭhā karnā
 • uṭhā lenā
 • uṭhānā
 • uṭhānā
 • kam dām meṃ kharīdnā
 • khaṛā honā
 • gativarddhan
 • giraftār karnā
 • choṭī vain
 • ḍhūḍh lenā
 • dekhnā
 • dostī banānā
 • pahacānnā
 • pānā
 • pik up
 • phir se carcā karnā
 • phir se śuru karnā
 • bacānā
 • roknā
 • vimānottolit karnā
 • sikhnā
 • sudhār
 • sudhār ānā
 • uttejak pey
 • gati pakṛanā
 • choṭī vain
 • jor pakṛanā
kriegen
 • kām roknā
 • prasṭhān karnā
 • baṃd karnā
 • bacnā
 • bhejnā
 • sulānā
 • utranā
 • chuṭkārā pānā
 • śādī kar denā
 • se pīchā chuṛānā
 • chuṭkārā pānā
 • hāni honā
 • āsānī se chuṭnā
 • āsānī se bacnā
 • āsānī se bacnā
 • saste meṃ chuṭnā
 • saphlatāpūrvak udghāṭan karnā
 • acchī śurūāt honā
 • taṃg mat karnā
 • chuṭkārā denā
 • saphal udghāṭan karnā
 • had batā denā
 • had batā denā
kriegen
 • milnā
 • milne ānā
 • lagnā
kriegen
 • jamnā
 • chak-chak kī āvāz karte hue calnā
 • nakad dām de kar
 • svīkār nahīṃ
 • se pīṛit honā
 • se pīṛit honā
 • honā
 • kaṭhināī se niglanā
 • apnī auqāt par ānā
 • raṃge hāthoṃ pakṛanā
 • dhokhe se pham̐s lenā
 • raṃge hāthoṃ pakṛenā
 • dhokhe se pham̐s lenā
 • merī khuśī kā ṭhikānā nahīṃ rahā
Kriegen Meaning in English Kriegen Meaning in Urdu Kriegen Meaning in Spanish

You searched German word "Kriegen" meaning in Hindi that is "होना". Kriegen translation from German into Roman Urdu is honā. Kriegen meaning in Hindi has been searched 631 ( six hundred thirty one ) times till today 29/07/2021. Get translation of the word Kriegen in Urdu and Roman Urdu. Learn how to speak Kriegen Word in Hindi and German. You may also find the meaning of Word Kriegen in German to Hindi, English, Urdu, Arabic, Spanish, French and other languages.

Your Comments/Thoughts ?