Veranstalten Meaning In hindi

German Roman Hindi
veranstalten
 • sajānā
 • katār meṃ lagānā
 • joṛā banānā
 • milānā
 • suvyavasthit karnā
 • krambaddh rakhnā
 • kṣeṇībaddh karnā
 • sazākar rakhnā
 • prabandh karnā
 • vyavasthā karnā
 • vyavasthā karnā
 • samucit rūp se vyavasthit
 • acchī tarha se vyavasthā karnā
 • upyukt banā karnā
 • krambaddh karnā
 • tay karnā
 • taiyār karnā
 • niścit karnā
 • prabandh karnā
 • baṃdobast karnā
 • vyavasthā karnā
 • vyavasthā karnā
 • vyavasthit karnā
 • saṃgaṭhit karnā
 • samjhautā karnā
 • suvyavasthit karnā
 • vargīkṙt honā
 • vyavasthā karnā
 • vyavsthā karnā
 • vyavasthā karnā
veranstalten
 • calānā
 • cālū
 • vimān uṛānā
 • kām karnā
 • calnā
 • zamīn par kām karnā
 • uṛān bharnā
 • dabānā
 • lagānā
 • lagānā
 • visphoṭ karānā
 • saṃcālit karnā
 • asar karnā
 • ऑpareśana karnā
 • kām karnā
 • kārya karnā
 • calnā
 • calnā
 • calānā
 • calānā
 • cālū karnā
 • cālū honā
 • prabhāv ḍālnā
 • śalyakriyā karnā
 • saṃcālit karnā
 • sainik kāryavāhī karnā
 • śalyakriyā karnā
veranstalten
 • pakṛanā
 • lūṭnā
 • honā
 • adhikārī honā
 • āyojan karnā
 • āyojan karnā
 • āyojit karnā
 • kaskar pakṛanā
 • khaṛā rahanā
 • khāv
 • jagha honā
 • ṭiknā
 • ṭhaharnā
 • ḍikhnā
 • dhāraṇ karnā
 • dhāraṇ kīye huye honā
 • niyantrit rakhnā
 • nirṇay denā
 • pakaṛ
 • pakṛanā
 • pakṛanā
 • pakṛanā
 • par rahanā
 • par honā
 • pasand karnā
 • pratirakṣā karnā
 • mannā
 • mānnā
 • yād rakhnā
 • rakhnā
veranstalten
 • maṃc
 • abhinay
 • kārya kṣetra
 • caraṇ
 • caraṇ
 • caraṇ
 • dauṛ
 • prastut karnā
 • prastut karnā
 • bagghī
 • maṃc
 • maṃc
 • raṃgamaṃc
 • raṃgamaṃc
 • sṭej
 • star
 • star
 • star
 • daur
 • pariṇāmā
 • sampūṙṇāvasthā
 • maṃc
 • maṃc par
 • maṃc par hone vāl
 • ādim
 • nepathya
 • nepathya meṃ
 • nepathya se
 • baiṃḍ kā maṃc
 • śurūātā
veranstalten
 • padonnati karnā
 • tarakkī denā
 • tarakkī karnā
 • padonnati karnā
 • pracār karnā
 • baṛhāvā denā
 • vikrī karnā
 • sahāytā karnā
veranstalten
 • saṃgaṭhit karnā
 • ikaṭṭhā karnā
 • prabandh karnā
 • āyojit karnā
 • āyojit karnā
 • āyojit karnā
 • yojnā banānā
 • saṃgaṭhit karnā
 • saṃgaṭhit honā
 • saṃgh banānā
 • saṃgh banānā
 • suniyojit karnā
 • suvyavasthit karnā
 • samanvayīkraṇ karnā
 • banāvaṭ
veranstalten
 • cārā lagānā
 • pahannā
 • ḍālnā
 • bill pahan lenā
 • āge baḍhānā
 • kar lagānā
 • kar lagānā
 • calānā
 • cālū karnā
 • cālūanā
 • jalānā
 • dikhānā
 • nāṭak karnā
 • nāṭak prastut karnā
 • pahankar dekhnā
 • pahannā
 • baḍh jānā
 • baḍhnā
 • baṛhnā
 • baḍhānā
 • banāvṭī
 • bājī lagānā
 • bṙddhī karnā
 • lagānā
 • lagānā
 • vidrūpikā
 • pūrvadināṃkit karnā
 • rakhnā
 • hathkaṛī lagānā
 • utārnā
veranstalten
 • prabandh karnā
 • phir se lagāanā
 • ḍālnā
 • tārīph ke pul bāṃdh denā
 • dekhnā
 • baṛhā-caṛhā kar kahanā
 • khuleām batānā
 • pakaṛ lenā
 • milnā
 • baṛhā-caṛhā kar kahanā
 • hāth lagānā
 • pūrṇ rūp se īmnadār honā
Veranstalten Meaning in English Veranstalten Meaning in Urdu Veranstalten Meaning in Arabic Veranstalten Meaning in Spanish

You searched German word "Veranstalten" meaning in Hindi that is "सजाना". Veranstalten translation from German into Roman Urdu is sajānā. Veranstalten meaning in Hindi has been searched 538 ( five hundred thirty eight ) times till today 29/07/2021. Get translation of the word Veranstalten in Urdu and Roman Urdu. Learn how to speak Veranstalten Word in Hindi and German. You may also find the meaning of Word Veranstalten in German to Hindi, English, Urdu, Arabic, Spanish, French and other languages.

Your Comments/Thoughts ?